1.Общи условия за доставка:
Поръчките ВИНАГИ се потвърждават по телефона или чрез имейл. Необходимите данни са:
  - телефон /адрес/име на ПОЛУЧАТЕЛЯ
  - телефон/име/ начин на плащане на ПОРЪЧИТЕЛЯ

Доставката в града е 5-10лв в зависимост от точният адрес.

2.Плащане

  • Плащане с банков превод:
    1. РОС-2013 ЕООД
    2. Банка: ЦКБ АД
    3. BIC: CECBBGSF
    4. IBAN: BG30 CECB979010G8419900